Cloud cover rainforest

Kuinka kannamme vastuuta maapallosta ja sen ihmisistä – Sitoutuneisuutemme kestävään kehitykseen

3 min. read
Näytä lisää

Mitä kestävä kehitys merkitsee Hansaplastille?

Sitoutuneisuutemme merkitykselliseen toimintaan, joka edistää kestävää kehitystä, perustuu meitä ohjaaviin periaatteisiin. Emoyhtiömme Beiersdorfin kestävän kehityksen ohjelma CARE BEYOND SKIN puolestaan perustuu YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelmaan ja UN Global Compactin kymmeneen periaatteeseen. Keskitymme ympäristöön, kuluttajiin ja yhteiskuntaan ja tarkastelemme jatkuvasti uusia tapoja tehdä tuotteistamme entistä enemmän kestävän kehityksen mukaisia.

Viimeaikaisen kehityksen ja uusien innovaatioiden ansiosta on ollut mahdollista tehdä laajoja muutoksia, joilla on merkittävä ympäristövaikutus. Vaikka jotkin kestävän kehityksen mukaiset hankkeet ovat melko kapea-alaisia ja koskevat nimenomaan ympäristöä, edistämme myös sosiaalisesti kestäviä käytäntöjä. Teemme väsymättä työtä sen eteen, että koko arvoketjun kaikki työntekijät saavat osakseen arvostusta, ja olemme sitoutuneet edistämään osallistavaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on oma paikkansa.

Merkityksellistä työtä kestävämpien tuotteiden ja pakkausten hyväksi

Me Hansaplastilla pyrimme luomaan kestävämpää tulevaisuutta – ympäristölle, yhteiskunnalle ja asiakkaillemme.

Me Hansaplastilla olemme jo tehneet paljon työtä tuotteiden, pakkausten ja toimintojen kestävyyden parantamiseksi. Samalla tiedämme, että työtä on vielä tehtävänä: lisää toimenpiteitä tarvitaan nopeasti. Alla on listattu sekä tähänastisia saavutuksia että tavoitteita tuleville vuosille ja kauemmas tulevaisuuteen.

Osana Beiersdorf-konsernia olemme vuosina 2012–2019…

 • vähentäneet tuotannon energiankulutukseen liittyviä hiilidioksidipäästöjä 41 %,
 • nostaneet sellaisten tuotteiden myynnin, joiden ympäristövaikutusta on optimoitu, vähintään 55 %:iin kokonaismyynnistä ja
 • siirtyneet vuonna 2019 kokonaan uusiutuvista lähteistä tuotettuun energiaan.

Hansaplastin uudet, kevyemmät taitekartonkipakkaukset säästävät kahdeksantoista täysikasvuisen Afrikan norsun verran eli 106 tonnia paperia vuosittain, ja ne on suunniteltu ympäristövaatimusten mukaisiksi. Lisäksi kaikki paperi ja kartonki on 100 % FSC-sertifioitua.

Lisäksi olemme jättäneet saumatuista pusseista muovin pois. Tämä muutos säästää 83 tonnia muovia vuodessa. Vastaava määrä laastaria riittäisi kiertämään maapallon 13,5 kertaa:

 • Tähän mennessä tapahtuneen edistyksen pohjalta olemme sitoutuneet seuraavien vuosien ajan tukemaan kiertotalouden periaatteita.
 • Emoyhtiömme Beiersdorf aikoo käyttää muovipakkauksissaan vähintään 30 % kierrätysmuovia vuoteen 2025 mennessä. Me Hansaplastilla teemme oman osuutemme tämän muutoksen soveltamisessa käytäntöön.
 • Kaikki tuotepakkauksemme ovat uudelleentäytettäviä tai -käytettäviä tai kierrätettäviä vuoteen 2025 mennessä.

Pyrimme myös takaamaan, että vuoteen 2025 mennessä tuotteemme eivät enää sisällä lainkaan eläinperäisiä materiaaleja (ADM), mikromuoveja, mineraaliöljyä, Kerometia, Colania tai fluorattuja hiilivetyjä. Vaikka välittömiä, kouriintuntuvia toimia tarvitaan pikaisesti, ympäristöongelmista ei päästä nopeasti. Työtä riittää vuosikymmeniksi, ja katse on luotava kauas tulevaisuuteen. Pitkällä aikavälillä olemme sitoutuneet:

 • 30 %:n vähennykseen arvoketjun tuottamissa päästöissä,
 • 30 %:n vähennykseen toimintojen tuottaman jätteen määrässä ja
 • 50 %:n vähennykseen fossiilisen uuden muovin käytössä.

Me Hansaplastilla tunnistamme näiden haasteiden mittakaavan ja hyväksymme oman vastuumme maapallosta ja sen ihmisistä. Sen vuoksi, ja tulevia sukupolvia ajatellen, olemme asettaneet itsellemme kunnianhimoiset tavoitteet.

Kestävän kehityksen ohjelma CARE BEYOND SKIN

Hansaplast on osa Beiersdorfia, maailmanlaajuista ihonhoitoyhtiötä, joka on omaksunut globaalin lähestymistavan kestävään kehitykseen. Siksi kestävyys on kiinteä osa yrityskulttuuriamme ja tärkeä osa päätöksentekoprosesseja – ja vuodesta 2020 alkaen osa Beiersdorfin C.A.R.E+ -yritysstrategiaa.

Beiersdorfin uusi kestävän kehityksen ohjelma CARE BEYOND SKIN keskittyy erityisesti kolmeen alueeseen: ympäristöön, yhteiskuntaan ja kuluttajiin. Näiden sisältä olemme tunnistaneet seitsemän osa-aluetta, joilla meidän on tarkoitus erityisesti pyrkiä eteenpäin. Nämä ovat:

Ympäristö

 • Ilmastoystävällisen tulevaisuuden
 • Täysin kiertävien resurssien
 • Kestävän maankäytön
 • Uudistavien vesiympäristöjen puolesta

Yhteiskunta

 • Koko arvoketjun työntekijöiden
 • Osallistavan yhteiskunnan puolesta

Kuluttaja

 • Kuluttajien terveyden ja hyvinvoinnin puolesta

Nämä ovat kehityskohteitamme tulevina vuosina. Määrittelemme tavoitteet, jotka muotoilevat ajatuksemme ja auttavat meitä mittaamaan edistystämme. Olemme intohimoisempia ja päättäväisempiä kuin koskaan ennen ja haluamme toimia tämän tärkeän asian hyväksi ja osallistua yrityksenä maailmanlaajuiseen, myönteiseen muutokseen.

Tuotteemme ovat hoitaneet haavoja jo sukupolvien ajan. Toivomme, että näin on myös jatkossa. Olemme kuitenkin hyvin tietoisia siitä, kuinka vastassamme on yhä useampia ympäristöön kohdistuvia ja sosiaalisia haasteita. Jokaisella meistä – ja ennen kaikkea globaaleilla yrityksillä – on vastuu varmistaa hyvä tulevaisuus myös lapsillemme ja lapsenlapsillemme. Hansaplastilla olemme päättäneet tehdä oman osuutemme. Voit luottaa meihin. Tämän päivän maapallo, huomisen tulevaisuus.

Olemme voimakkaasti sitoutuneet kestävään kehitykseen ja pyrimme aina parempaan. Tässä artikkelissa korostamme sitoutuneisuuttamme kestävään kehitykseen – tuomme esiin parannuksia, joita olemme tähän mennessä tehneet, ja kerromme kunnianhimoisista tavoitteista, jotka uskomme saavuttavamme tulevaisuudessa.

Aiheeseen liittyviä artikkeleja